нaчало
за нас
сайтове
изследвания
новини
събития
връзки
контакти
Дългосрочните Екосистемни Изследвания (Long-Term Ecosystem Research – LTER) са важна част от световните усилия да бъдат по-добре разбрани екосистемните структури, функции и техият дългосрочен отговор на екологични, социални и икономически движещи сили, допринасяйки за натрупването на базата от знания необходими за провеждане на информирана политика и развитие на нови възможности за управление в отговор на големите предизвикателства, свързани с Глобалните Промени.

Българската Национална Мрежа за Дългосрочни Екосистемни Изследвания (LTER-Bulgaria) е член на Европейската Мрежа за Дългосрочни Екосистемни Изследвания (European Long-Term Ecosystem Research Network - LTER-Europe), която е регионална мрежа от глобалната Международна Мрежа за Екологични Изследвания (International Long Term Ecological Research Network - ILTER) за Европа.


ILTER е "мрежа от мрежи" - глобална мрежа от изследователски обекти, разположени в широк спектър от екосистеми, които могат да ни помогнат разберем промените в околната среда по целия свят, съсредоточавайки се върху дългосрочните, сайт-базирани екологични и социално-икономически изследвания.
Дизайнът на мрежите е фокусиран върху интеграцията на природни науки и екосистемни изследователски подходи, включително и в човешкото измерение, в качеството си на тест- инфраструктури за едно ново поколение на екосистемни изследвания в Европейски и глобални екологични и социално-икономически градиенти.
Тази мрежа може да допринесе за разрешаване на международните екологични и социално-икономически проблеми чрез проблемно ориентирани научни изследвания, с уникалната възможност за сътрудничество, сайт-базирани проекти, създаване и поддържане на огромни уникални дългосрочни бази данни, сравняване на данни от световна мрежа от сайтове и откриване на глобалните тенденции.

"Визията ILTER е един свят, в който науката помага за предотвратяване и решаване на проблемите на околната среда и социално екологичните проблеми"