LTER EU BG 001 “Антарктида, остров Ливингстън”

Остров Ливингстън (62º39′ Ю, 60º21′ З) се намира в Южните Шетландски острови, един от регионите на планетата, където се регистрира значително затопляне през последните 50 години. Островът се характеризира с високо-планински релеф, 90% покрит с ледници. Скалната основа в изследователската зона (полуостров Хърд) е нискостепенна метаседиментарна последователност от пясъчник, шисти и кварцит. Около 10% от територията е свободна от леда и има растителна покривка.

Свободните от лед части на полуостров Хърд образуват зони с рядка растителност, наподобяващи формации от антарктическа тундра (добре представени на остров Крал Джордж). Растителната покривка се образува основно от двата местни вида висши растения (Colobanthus quitensis и Deschampsia antarctica), съвместно с мъховете и лишеите. Различните водни тела (малки езера, реки) образуват специфични сладководни местообитания.

 

 • Налични данни
 • Хидрохимични и хидрофизични характеристики – Температура, рН и др.
 • Потоци на веществата
 • Съдържание на хранителни вещества в почвата
 • Биоразнообразие
  • Диатомеи в наземните и сладководни местообитания
  • Разнообразие на мъховете
  • Разпределение на основните групи хетеротрофни организми в почвите, мъховете, скалите и леда.
  • Разнообразие на почвените нематоди
 • Данни от мониторинг
  • Съдържание на тежки метали в почвата
  • Съдържание на тежки метали в Neuropogon sp.
 • Инфраструктура

Българска антарктическа изследователска станция с лаборатории.

 • Свързани проекти и научни сътрудничества

Комплексни геологични, геохимични, геофизични и екосистемни изследвания в района на Българската антарктическа станция на о-в Ливингстън, Антарктида, МОСВ и Българския антарктически институт от 1995 г. На Българската база се извършват изследвания в областта на геологията, биологията, глациологията, метеорологията, медицината, топографията и географията с многонационално участие. Базата се посещава редовно от представители на българските институции отговорни за дейността на България в Антарктика.

 • Библиография
 1. Chipev, N. 2005. Lichens as biomonitors with special reference to the Antarctic. In: Proceedings of the International Conference on High Precision Atomic and Nuclear Methods (Editors: A. Olariu, K. Strenstrom, R. Hellborg), Editura Academica Romane, Bucuresti. 12-16.
 2. Chipev, N., A. Kovatchev. 1999. Preliminary data on heavy metal contents in lichens from the Livingston Island (Antarctica). In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences, vol. 2: 106-109.
 3. Chipev, N., D. Temniskova-Topalova. 1999. Diversity dynamics and distribution of diatom assemblages in land habitats on Livingston Island (Antarctica). In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences, vol. 2: 32-42.
 4. Chipev, N., K. Veltchev. 1996. Livingston Island: an environment for Antarctic life. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences: 1-10.
 5. Chipev, N., V. Peneva, S. Nedelchev. 1996. Abundance and distribution of nematode feeding groups in relation to habitat conditions on Livingston Island, South Shetland Islands (Antarctica). In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences: 1-10.
 6. Chipeva, V., K. Christova, N. Chipev, P. Moncheva. 1996. Extracellular enzyme activity of Streptomyces strains isolated from soils on Livingston Island, Antarctica. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences: 1-10.
 7. Dimitrova, Z., N. Chipev, B. Georgiev.1996. Record of Corynosoma pseudohamanni Zdzitowiecki, 1994 (Acanthocephala, Polymorphidae) in birds at Livingston Island, Soth Shetlands, with a review of Antarctic avian acanthocephalans. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences: 1-10.
 8. Gyosheva, M., N. Chipev. 1999. Arrhenia salina (Hoiland)Gulden – new macromycete species to Livingston Island, South Shetlands, Maritime Antarctic. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences, vol. 2: 26-32.
 9. Ivanova V, Dornberger K-J, Härtl A, Möllmann U, Dahse H-M, Kolarova M, Aleksieva K, Chipev N. 2007. Sanionins: Antiinflammatory and antibacterial agents from the antarctic moss Sanionia georgico-uncinata with weak/low cytotoxicity. Prep Biochem Biotech, 37 (4), pp. 343-352.
 10. Pandurski, I., N. Chipev. 1999. Morphological variability in a Boeckella poppei Mrazek, 1901 (Crustacea, Copepoda) population from a glacial lake on the Livingston Island, the Antarctic. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences, vol. 2: 83-89.
 11. Peneva, V., N. Chipev, S. Nedelchev. 1996. Prionchulus punctatus Cobb, 1917, a new record from Patagonia (Chile), with notes on other mononchids from Antarctic regions. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences: 1-10.
 12. Peneva, V., N. Chipev. 1999. Laimaphelenchus helicosoma (Maslen, 1979) n.com. from the Livingston Island (Antarctica). In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences, vol. 2: 57-61.
 13. Sokolovska,M., L. Petrova, N. Chipev. 1996. Particularty of humus formation in Antarctic soils: factors, mechanisms, properties. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences: 1-10.
 14. Temniskova-Topalova, D., N. Chipev, K. Manoilova. 1996. Preliminary report on diatoms from the Livingston Island, the South Shetland Islands, Antarctica. In:
 15. Temniskova-Topalova, D., N. Chipev. 2000. Diatoms from Livingston Island, the South-Shetland Islands, Antarctica. Proceedings of the 16-th InternationalDiatom Symposium [Ed: A. Economou-Amilli] 291-314.
 16. Tzvetkov,Y., A. Kril, B. Georgiev, N. Chipev. 1999. Preliminary data on morphology of lesions in the intestinal wall of the gentoo penguin, Pygoscelis papua, caused by Parorchites zederi (Cestoda: Dilepididae). In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences, vol. 2: 62-67.
 17. Vasileva, G., B. Georgiev, N. Chipev, Z. Dimitrova. 1996. Cestodes from seabirds at Livingston Island, South Shetlands. In: Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences: 1-10.
Отговорна институция:

Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания,

Българска Академия на Науките

Адрес: Ул. „Майор Юрий Гагарин” №2, 1113 София, БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 2 871 71 95 / +359 2 871 91 38

Факс: +359 2 870 54 98

Електронна поща: iber@iber.bas.bg

Интернет страница: http://www.iber.bas.bg/

 

Координатор на сайта:

Проф. д-р Нешо Чипев

Електронна поща: nchipev@abv.bg

c.Plamen Ivanov